Jornada contínua: Quins beneficis hi ha?

 • Concentra l’activitat acadèmica en els horaris de major receptivitat.

 • Adaptar l‘horari als ritmes biològics dels alumnes permetria reduir la fatiga i l’estrès.

 • Els nens disposen de temps per jugar, descansar o per estar amb la seva família

  Això repercutirà positivament en el seu estat i benestar emocional i en la millora dels seus vincles familiars.

 • Reduir l’absentisme escolar.

 • Conciliació familiar

  Possibilita la conciliació familiar. Horaris de recollida més flexibles, que s’adaptin a les necessitats de totes les famílies.

 • Afavoreix el vincle familiar.

  Reduir l’estrès familiar dels excessius trasllats i el menor temps lliure.

 • No suposa la pèrdua del menjador ni de beques.

 • Benefici econòmic

  Reduir el cost econòmic per despeses de menjador i desplaçaments (bitllets d’autobús, gasolina, etc.)

Novetats

Hola vols  fer-te voluntari? Necesites una xerrada perque tens dubtes? Contacta amb nosaltres i resoldrem tots els dubtes!!!!

📄NOTA DE PREMSA📄

LES FAMÍLIES REIVINDIQUEN AL PARLAMENT EL DRET A DECIDIR EL MODEL HORARI DELS NENS I NENES A L’ESCOLA PRIMÀRIA.

Ens els darrers anys, arreu de les escoles catalanes s’han dut a terme votacions per decidir sobre la jornada lectiva de les nens i nenes a primària. Malgrat que en molts casos hi ha hagut una clara preferència de les famílies pel model de jornada contínua, el Departament d’Educació s’ha mantingut ferm en la seva negativa d’acceptar el canvi.

Actualment, el Departament té en funcionament un pla pilot de jornada contínua a 25 escoles catalanes, del qual existeix un informe positiu, elaborat pel propi Departament d’Educació, i que va sortir a la llum pública recentment gràcies a la sol·licitud d’un particular per la Llei de transparència.

Malgrat aquest escenari, els intents de les famílies s’han trobat amb una postura d’escàs diàleg i molt hermetisme. És per això que la Plataforma per la Jornada Contínua ha volgut anar més enllà i acaba de presentar davant del Parlament una ILP (Iniciativa de Legislació Popular). El document té per objectiu recollir 50.000 signatures que obliguin els responsables polítics a abordar el tema de la jornada escolar a primària dins el Parlament.

La Plataforma per la Jornada Contínua està convençuda dels beneficis d’aquesta opció per als infants, que consisteix a concentrar les cinc hores lectives en una franja entre les 8 i 14h (per exemple,8.30-13.30 o 9-14h) amb dos esbarjos, seguides del servei de menjador i les extraescolars posteriors. Aquesta organització horària aprofita les hores de més rendiment de l’alumnat, millora la qualitat del seu temps lliure i afavoreix el vincle familiar, els desplaçaments reduïts a la meitat ajuden enormement a la conciliació familiar de molts col.lectius (reduccions de jornada, avis, autònoms amb flexibilitat horària, treballadors en torns de nit o matí, pares a l’atur, en excedència, baixa, mestre/mestressa de casa) i no perjudica a cap, representa un gran estalvi en desplaçaments i servei de menjador, garanteix els bons hàbits d’àpat i migdiada dels germans 0-3 anys i facilita la logística en els desplaçaments entre escola bressol i primària. Per últim, i no menys important, el fet de no haver de tornar a la tarda, garanteix un millor descans que ajuda a afrontar el temps d’estudi i/o les activitats extraescolars amb energies renovades.

Per sobre de tots els avantatges prèviament esmentats, des de la Plataforma es reivindica primordialment que les escoles i famílies puguin decidir, per mitjà de votacions, quin model horari adoptar i que el Departament d’Educació accepti aquesta voluntat. Mentre es manté en l’immobilisme, les famílies lluiten per ser degudament escoltades.

Resultados de Pruebas Piloto Catalunya

Aquí tenemos los resultados de las pruebas piloto en Catalunya. Resultados positivos según el documento adjunto. Lamentablemente, esta información no es pública, sino que ha sido solicitada por un particular usando la Ley de Transparencia.

https://drive.google.com/file/d/1LrlUpvEt-48-pYCe79iNfC5q2GvDf6NB/view?usp=sharing

El nostre enllaç per les firmes online:

Pulsa aquí para añadir un texto