Des d’aquesta plataforma volem mostrar el nostre suport a l’IE La Tordera, centre al que inicialment es va concedir la jornada contínua,i dies més tard els hi van denegar.
Moltes famílies que ja havien fet plans i canvis en els horaris laborals, ara es troben sense saber que fer.
Es per això que apostem per a que es mantingui la desició inicial per a l’IE La Tordera, i que es reguli a Catalunya, la possibilitat de canvi de jornada per a totes les escoles que ho sol.licitin.

http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/9372/error/material/ensenyament/deixa/ie/tordera/sense/jornada/continuada