Presentació Iniciativa Legislativa Popular ILP Jornada Contínua

📄NOTA DE PREMSA📄

LES FAMÍLIES REIVINDIQUEN AL PARLAMENT EL DRET A DECIDIR EL MODEL HORARI DELS NENS I NENES A L’ESCOLA PRIMÀRIA.

Ens els darrers anys, arreu de les escoles catalanes s’han dut a terme votacions per decidir sobre la jornada lectiva de les nens i nenes a primària. Malgrat que en molts casos hi ha hagut una clara preferència de les famílies pel model de jornada contínua, el Departament d’Educació s’ha mantingut ferm en la seva negativa d’acceptar el canvi.

Actualment, el Departament té en funcionament un pla pilot de jornada contínua a 25 escoles catalanes, del qual existeix un informe positiu, elaborat pel propi Departament d’Educació, i que va sortir a la llum pública recentment gràcies a la sol·licitud d’un particular per la Llei de transparència.

Malgrat aquest escenari, els intents de les famílies s’han trobat amb una postura d’escàs diàleg i molt hermetisme. És per això que la Plataforma per la Jornada Contínua ha volgut anar més enllà i acaba de presentar davant del Parlament una ILP (Iniciativa de Legislació Popular). El document té per objectiu recollir 50.000 signatures que obliguin els responsables polítics a abordar el tema de la jornada escolar a primària dins el Parlament.

La Plataforma per la Jornada Contínua està convençuda dels beneficis d’aquesta opció per als infants, que consisteix a concentrar les cinc hores lectives en una franja entre les 8 i 14h (per exemple,8.30-13.30 o 9-14h) amb dos esbarjos, seguides del servei de menjador i les extraescolars posteriors. Aquesta organització horària aprofita les hores de més rendiment de l’alumnat, millora la qualitat del seu temps lliure i afavoreix el vincle familiar, els desplaçaments reduïts a la meitat ajuden enormement a la conciliació familiar de molts col.lectius (reduccions de jornada, avis, autònoms amb flexibilitat horària, treballadors en torns de nit o matí, pares a l’atur, en excedència, baixa, mestre/mestressa de casa) i no perjudica a cap, representa un gran estalvi en desplaçaments i servei de menjador, garanteix els bons hàbits d’àpat i migdiada dels germans 0-3 anys i facilita la logística en els desplaçaments entre escola bressol i primària. Per últim, i no menys important, el fet de no haver de tornar a la tarda, garanteix un millor descans que ajuda a afrontar el temps d’estudi i/o les activitats extraescolars amb energies renovades.

Per sobre de tots els avantatges prèviament esmentats, des de la Plataforma es reivindica primordialment que les escoles i famílies puguin decidir, per mitjà de votacions, quin model horari adoptar i que el Departament d’Educació accepti aquesta voluntat. Mentre es manté en l’immobilisme, les famílies lluiten per ser degudament escoltades.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *