QUI SOM?

Som un col·lectiu de famílies de Catalunya que lluitem amb un objectiu comú: aconseguir una NORMATIVA justa, que ens permeti accedir a la jornada contínua, sota un procediment democràtic, garantint sempre els serveis essencials com son el menjador, l’acollida matinal i les extra-escolars per a totes aquelles famílies que ho necessitin.

QUÈ VOLEM?

La implantació de la JORNADA CONTÍNUA en tots aquells centres de Catalunya que així ho sol·licitin, aportant majors avantatges que la jornada actual.

Oferim una proposta de reorganització de l’horari actual (de 9h a 16:30h), mantenint:

– La mateixa quantitat d’hores lectives (9h a 14h),

– La mateixa quantitat d’hores de menjador (14h a 16:30h)

Sol.licitem que la Generalitat no imposi un únic model d’horari, sinó que permeti a les escoles i famílies decidir quin tipus de jornades desitgen per als nens.

QUÈ DEFENSEM?

 • Un sistema educatiu on es posi per davant a l’infant i les seves necessitats de creixement personal i emocional.
 • La importància d´un bon acompanyament emocional de l’infant per  millorar la qualitat de l’aprenentatge.
 • El dret a una millor flexibilitat horària i gestió del temps, que afavoreixi la conciliació familiar.
 • El dret a decidir aquesta gestió del temps dels nostres fills.
 • Que qualsevol horari ha de garantir equitat, amb serveis de menjador i extraescolars de qualitat.

I PER TANT

 • Creiem en l’autonomia dels centres educatius a l’hora d’escollir la seva jornada escolar, inclós la jornada contínua.
 • Que les famílies hem de poder participar de la presa de decisions dels models de jornada, mitjançant un procés de votació transparent i democràtic.

SITUACIÓ ACTUAL

La jornada contínua s´aplica majoritàriament a gairebé totes les comunitats autònomes (aquest últims
anys s´hi ha sumat Aragó i València).

A Catalunya el Departament té en funcionament un pla pilot de jornada contínua a 25 escoles catalanes, del qual existeix un informe positiu, elaborat pel propi Departament d’Educació.

Moltes escoles han sol·licitat el canvi per la jornada contínua, però se’ls ha denegat. 

En l’actualitat els infants estan molt cansats, estressats i poc receptius per aprendre per la tarda. Els que no es queden al menjador, realitzen quatre desplaçaments al dia per anar i tornar de l’escola (estrès i grans riscos d’accidents, impacte ambiental, despeses comunitàries, a més d’absentisme). En general els nens, inclòs des de preescolar, passen entre 5 i 9 hores a l’escola, i si es sumen els deures, els infants poden arribar a invertir fins a 11 hores en l’àmbit escolar. Per aixó, som moltes les famílies que desitgem estar a la tarda amb els nostres fills, i són molts els nens que necessiten pasar més estona amb els seus pares. 

PRINCIPALS AVANTATGES DE LA JORNADA CONTÍNUA:

 • Concentra l’activitat acadèmica en els horaris de major receptivitat.

 • Adaptar l‘horari als ritmes biològics dels alumnes permetria reduir la fatiga i l’estrès.

 • Els nens disposen de temps per jugar, descansar o per estar amb la seva família

  Això repercutirà positivament en el seu estat i benestar emocional i en la millora dels seus vincles familiars.

 • Reduir l’absentisme escolar.

 • Conciliació familiar

  Possibilita la conciliació familiar. Horaris de recollida més flexibles, que s’adaptin a les necessitats de totes les famílies.

 • Afavoreix el vincle familiar.

  Reduir l’estrès familiar dels excessius trasllats i el menor temps lliure.

 • No suposa la pèrdua del menjador ni de beques.

 • Benefici econòmic

  Reduir el cost econòmic per despeses de menjador i desplaçaments (bitllets d’autobús, gasolina, etc.)

Aqui pots descarregar-te el manifest complet i el manifest resumit