Som la plataforma VOLEM JORNADA CONTÍNUA A CATALUNYA, formada  per famílies, que lluitem per aconseguir  una normativa justa, que ens permeti democràticament  escollir el tipus de jornada escolar que creiem que és millor per als nostres fills.

Defensem la implantació de la JORNADA CONTÍNUA en tots aquells centres de Catalunya que així ho sol·licitin, aportant majors avantatges que la jornada actual. Oferim una proposta de reorganització de l’horari actual (de 9h a 16:30h), mantenint:

– La mateixa quantitat d’hores lectives (9h a 14h),
– La mateixa quantitat d’hores de menjador (14h a 16:30h)

Sol.licitem que la Generalitat no imposi un únic model d’horari, sinó que permeti a les escoles i famílies decidir quin tipus de jornades desitgen per als nens. Ens consta que se’ls hi ha denegat a moltes escoles aquesta possibilitat, tot i comptar amb el vist i plau de les famílies.

En l’actualitat els nens estan molt cansats, estressats i poc receptius per aprendre per la tarda. Els que no es queden al menjador, realitzen quatre desplaçaments al dia per anar i tornar de l’escola (estrès i grans riscos d’accidents, impacte ambiental, despeses comunitàries, a més d’absentisme). En general els nens, inclòs des de preescolar, passen entre 5 i 9 hores a l’escola, i si es sumen els deures, els nens poden arribar a invertir fins a 11 hores en l’àmbit escolar. Per aixó, som moltes les famílies que desitgem estar a la tarda amb els nostres fills, i són molts els nens que necessiten pasar més estona amb els seus pares.

 • Concentra l’activitat acadèmica en els horaris de major receptivitat.

 • Adaptar l‘horari als ritmes biològics dels alumnes permetria reduir la fatiga i l’estrès.

 • Els nens disposen de temps per jugar, descansar o per estar amb la seva família

  Això repercutirà positivament en el seu estat i benestar emocional i en la millora dels seus vincles familiars.

 • Reduir l’absentisme escolar.

 • Conciliació familiar

  Possibilita la conciliació familiar. Horaris de recollida més flexibles, que s’adaptin a les necessitats de totes les famílies.

 • Afavoreix el vincle familiar.

  Reduir l’estrès familiar dels excessius trasllats i el menor temps lliure.

 • No suposa la pèrdua del menjador ni de beques.

 • Benefici econòmic

  Reduir el cost econòmic per despeses de menjador i desplaçaments (bitllets d’autobús, gasolina, etc.)